قرائت شعر باباطاهر

پرسش (227):
جناب آقاي دکتر شاهرودي، سلام.
در يکي از مقالات شما رباعي باباطاهر را خواندم. در يکي از کتب علامه حسن زاده آملي رباعي منظور را با اين قرائت خوانده بودم:
به دريا بنگرم دريات وينم + به صحرا بنگرم صحرات وينم.
تصوّر نمي‌فرمائيد که اين قرائت با منظور باباي سوته‌دلان همنوائي بيشتر داشته باشد؟
پاسخ:
سلام عليکم و رحمة الله
نوع قرائت شعر باباطاهر بستگي به اين دارد که وي را اهل قرب فرائض بدانيد يا نوافل. قرب فرائض به ولي کامل معصوم در همه ساحات وجودي تعلق دارد. والله عالم