عالم ذر

پرسش (223):
سلام عليکم
سال‌ها قبل از استاد فلسفه‌اي شنيدم که فرمودند حکما به عالم ذر اعتقادي ندارند ... يعني آن عالمي که بعضي مي‌گويند ما يک‌بار در آن زندگي کرديم و در اختيار بروز استعداد داشتيم و اين دنيا نتيجه و حاصل زندگي و انتخاب‌هاي ما در آن دنياست و علت اختلاف‌ها به ظاهر ناعادلانه آدم‌ها نيز در همين است ...
آيا امکان دارد اين موضوع را شفاف‌تر توضيح دهيد.

ادامه مطلب...

تفاوت وحي و مکاشفه

پرسش (285):
سلام بر استاد گرامي.
1ـ تفاوت وحي و مکاشفه چيست؟
2ـ آيا سقف مکاشفه تا مقام توحيد صفاتي است؟
3ـ در اسفار اربعه عرفا جايگاه مکاشفه کجاست؟ آيا تا پايان سفر دوم رخ مي‌دهد؟
4ـ در تفاوت وحي و مکاشفه مي‌توان گفت که هر دو از جنس علم حضوري‌اند اما در فصل متفاوتند؛ فصل وحي، تنزيل و صعود نفس نبي است که لازمه‌ي آن خطاناپذير بودن است اما فصل مکاشفه، صعود است که مي‌تواند خطا در آن راه پيدا کند، يعني اشتراک جنسي دارند و اختلاف نوعي؟
5ـ حال اگر مکاشفه علم حضوري است پس چرا در آن خطا رخ مي‌دهد؟ متشکرم

ادامه مطلب...