ارتباط خنده و گريه كودكان با ديدن تمثلات انسان‌ها

پرسش:
اينكه در بين عوام گفته مي شود وقتي نوزادي بي جهت در خواب و يا بيداري مي خندد و يا گريه مي كند در واقع ملكات و صفات دروني انسانها كه فرشته خو و يا شيطان صفت هستند را مي بيند و به تبع از خود عكس العمل نشان مي دهد . مي خواستم نظر جنابعالي را در اين خصوص بدانم.
ظاهرا ديدن تمثلات با صور مربوط به قوه خيال و تمثلات بدون صور مربوطه به مرتبه عقلاني انسانها مي باشد و اطفال فاقد چنين قوه اي هستند. با تشكر فراوان
پاسخ:
دیدن صور مثالی و خیالی برای کودکان هم امکان‌پذیر هست و در حد امکان ذاتی یا وقوعی آن نمی‌توان تردید داشت چون نفس کودکان هم تجرد مثالی، خیالی و برزخی دارد ولی نمی‌توان دلیل خنده و گریه آن‌ها را مشاهده چنین اموری دانست. خنده‌ و گریه علاوه بر راحتی و ناراحتی افراد، به فعالیت‌های بخش‌هایی از مغز ارتباط دارد و هر گاه بر اثر عوامل بیرونی یا درونی آن بخش از مغز فعال شود، خنده رخ خواهد داد. به همین سبب است که برخی از اغذیه، ادویه و داروهای شیمیایی برای کودکان و بزرگسالان همین خاصیت را دارد.