چگونه می‌شود عاشق شد؟

پرسش (11):
سلام علیکم، چگونه می‌شود عاشق شد؟
پاسخ:
با نام خدا
عاشق شدن مانند عاشق نشدن اختياري نيست. عاشق نشويد اگر می‌توانيد.
در عين حال، هم‌نشيني با عشاق و سوته‌دلان، اگر هم به عشق نيانجامد، بسي سودمند است.