وحدت وجود در آيه 17 سوره مجادله

پرسش (101):
سلام عليکم. با تشکر از الطاف و پاسخ‌هاي عالمانه و دلنشين‌تان.
کريمه «ما يکون من نجوي ثلاثة الا هو رابعهم و لا خمسة الا هو سادسهم ...» (مجادله/17) چگونه دلالت بر وحدت وجود دارد؟ گويا ظاهر آيه به وحدت شخصي مي‌آيد؟ با تشکر.
پاسخ:
اگر آیه‌ي کریمه بر وحدت شخصی وجود دلالت داشته باشد، چنانکه در پرسش گفته شد، دلالت بر وحدت وجود به‌طور عام هم خواهد داشت، چون نسبت میان وحدت وجود و وحدت شخصی وجود، نسبت میان عام و خاص است.