تفاوت سالك مجذوب و مجذوب سالك

پرسش (110):
با نام و ياد خدا و با عرض سلام و خدا قوت حضور شما استاد عزيز و با تشكر از زحمات شما
1ـ در بيان تفاوت بين سالك مجذوب و مجذوب سالك آمده كه سالك مجذوب خود پا به عرصه‌ي سلوك مي‌گذارد و خود شخص در طي مراحل سلوك تلاش مي‌كند ولي مجذوب سالك كسي است كه ابتدا جذبه در او رخ مي‌دهد و فرد به يك‌باره عاشق مي‌شود و خداوند خود او را پاك مي‌گرداند كه اين گروه همان مخلَصين هستند. خواستم بدانم:
1ـ چه مي‌شودكه عده‌اي سالك مجذوب و جمعي مجذوب سالك مي‌شوند؟ مگر هر دو گروه خدا را طلب نكرده‌اند و درد خدا نداشته‌اند؟ مگر خدا خود فاعل همه‌ي هستي نيست و خود هادي هر دو گروه نيست؟ علت اين تقسيم و اصل و ريشه‌ي اين تفاوت در چيست؟
2ـ آيا هر دو گروه به يك درجه از فهم و دريافت از خداوند متعال رسيده‌اند؟
3ـ نمونه افرادي از هر گروه كه در زمان ائمه مي‌‌زيسته‌اند چه كساني هستند؟
4ـ هركه خدا را طلب كند و بي‌قرار او شود و در حد توان خويش تلاش كند، مي‌تواند اميد وصال و امداد الهي را داشته باشد؟
از لطف شما سپاسگزارم.
پاسخ:
1ـ همه چیز فعل خدای متعال است و در عین حال زمین، زمین است و آسمان، آسمان. فعل خدای متعال بودن که مستلزم برابری نیست. خلاصه‌ي سخن این است که همه‌ي موجودات در مرتبه‌ي علمی، عین ذات خدایند و تغییر در ذات محال است، پس هر کسی و هر چیزی همان می‌شود که در مرتبه‌ي ذات خدای متعال بود و هست.
2ـ تفاوت آن دو گروه از همه جهت از جمله در فهم و دریافت، تفاوت میان زمین و آسمان بلکه بیش از آن است. آن اندازه تفاوت دارند که به تصور نمی‌آید.
3ـ به آثار عرفانی به‌ویژه آثار ابن‌عربی مراجعه نمایید.
4ـ وصال و امداد برای همه رخ خواهد داد. تنها تفاوت بندگان خدا در نوع وصال و امداد از اوست. این‌که وصال به کدام اسم از اسماء خدای متعال باشد و امداد از کدام اسم و در کدام مرتبه از ظاهر و باطن باشد، تفاوت دارد وگرنه همه از اویند و به‌سوی او در حرکتند؛ «یا ایها الانسان انّک کادح الی ربّک کدحاً فملاقیه» (انشقاق، 6).