سختي‌هاي راه ولايت

پرسش (161):
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم، لطفاً بفرماييد سختي‌ها و مشكلات راه ولايت چيست؟ متشكرم
پاسخ:
با نام خدا
از آن‌جا که ولايت، ظاهر توحيد است و آخرين وادي يا گردنه وصول به توحيد به‌شمار مي‌رود، سختي‌هاي آن تا اندازه‌اي همانند سختي‌هاي راه توحيد است، با اين تفاوت که خود ولايت نيز از سختي‌هاي راه توحيد به‌شمار مي‌رود. مراتب و منازل سلوک توحيدي، که اهل معرفت در حد توان خود آن را به‌تفصيل بيان کرده‌اند، هم مقدمات اين راه و هم سختي‌هاي آن است. برخي از آن‌ها را در کوي نيک‌نامان، و برخي ديگر را در عرفان و تصوف آورده‌ام که در صورت لزوم مي‌توان بدان‌ها مراجعه نماييد.