همراهي ظاهري با نبي و ولي

پرسش (185):
با توجه به اين‌كه پيامبر گرامي اسلام و ائمه معصومين عليهم السلام در بين خلق خدا اسوه‌هاي عيني در علم و عمل بوده‌اند، آيا عدم همراهي ظاهري، خللي در ره‌سپردن سريع و واقعي به‌سوي حق ايجاد نمي‌كند؟
پاسخ:
بيشتر اهل ايمان اگر همراهي ظاهري با نبي و ولي داشته باشند و پيش از رحلت نبي و ولي از دنيا بروند، از کمال بيشتري برخوردار خواهند بود. ولي چنين چيزي براي همگان ممکن نيست و اقتضاي جهان طبيعت اين است که بسياري از اين همراهي بي‌بهره باشند. به هر حال، همراهي ظاهري براي بسياري سرنوشت‌ساز است و براي برخي سودمند.