ظهور صرف جمال يا جلال الهي

پرسش (189):
سلام عليکم و رحمه الله
آيا با وجود اينکه انسان ساخته دو دست جمال و جلال خداست، با اين وجود افرادي هستند که در آن‌ها جز جلال الهي امري ظهور ندارد؟ و يا اينکه فقط ظهور جمال الهي‌اند؟ چرا؟
پاسخ:
علیکم السلام و رحمة الله
دلیلی بر این ادعا وجود ندارد که برخی انسان‌ها صرفاً مظهر جمال یا جلال الهی هستند.