امكان شناخت ذات الهي

پرسش (109):
سلام عليکم. با تشکر و خسته نباشيد.
با توجه به اينکه مراتب علم متفاوت است، آخرين مرتبه‌ي علم يکي شدن با حقيقت شيء است، اگر اين‌گونه است آيا مي‌توان به شناخت ذات خدا رسيد؟ چنانچه معناي توحيد يکي بودن يا يکي شدن است؟ با تشکر
پاسخ:
این‌گونه سخنان، شایسته عوام است نه اهل توحید. یکی شدن نه‌تنها ممکن نیست، بلکه معنا ندارد، چون اینک نیز دوئی نیست از میان برخیزد. فعل و فاعل نه یکند نه دو. توحید، کشف محجوب است و بس و چون پریرو تاب مستوری ندارد، قطعاً توحید تحقق خواهد یافت و همه حجاب‌ها فروخواهد افتاد.
شناخت ذات برای ذات، واجب است و برای فعل، محال.