مراتب علم حضوري

پرسش (130):
اين‌که ما که در عالم ماده هستيم، به لذات و درد و ذات خود علم حضوري داريم و همين طور مجردات و بالاتر از آنها، خداوند نيز به ذات خود علم حضوري دارد، اين علم حضوري ما به خود با علم حضوري ملائکه و خدواند چه فرقي دارد؟ آيا علم حضوري نيز مثل عوالم هستي داراي مراتب مختلف است؟ آن مراتب کدامند؟ لطفاً توضيح دهيد. متشکرم
پاسخ:
اگر وجود یا ظهور وجود مراتب داشته باشد که دارد، تمام کمالات و تعینات آن نیز دارای مراتب خواهد بود، بنابراین نه‌تنها علم حضوری که سایر ویژگی‌های نفسانی و عقلی مانند ایمان، کفر، نفاق، یقین، شهود و مانند آن نیز دارای مراتب است و تفاوت مراتب آن نیز در شدت و ضعف آن‌هاست.