ماهيت لذات حسي

پرسش (131):
با عرض سلام خدمت شما استاد عزيز. آيا لذاتي که حسي‌اند و از چيزهاي مادي مي‌بريم، اگر فقط به خاطر خودشان لحاظ شود، اينها يک نوع امر عدمي‌اند؟
پاسخ:
به‌طور کلي لذت، نوعي ادراک است و ادراک، امري وجودي است؛ خواه ادراک حسي باشد، خواه خيالي و عقلي.