توقف آفرينش

پرسش (140):
سلام عليکم
در بيان علت اينکه خدا چرا اين آفرينش را خلق کرده ـ شنيده‌ام که گفته شده ـ به جهت لطف و رحمت خداست که انسان‌هايي را آفريد و زمينه‌هاي انسان کامل شدن و الهي شدن را در او قرار داد تا بتواند مراتب عاليه انساني را طي کند ـ تا اينجاي قضيه سؤالي ندارم .
اما آيا همين علت باعث نمي‌شود جريان اين آفرينش هيچ‌گاه متوقف نشود و تا نهايتي خارج از زمان و درک زماني ما اين آفرينش ادامه يابد ـ اما ظاهراً روز رستاخيز روزي است که اين جريان خلقت متوقف مي‌شود و همه براي سؤال و جواب در محضر خدا حاضر مي‌شوند ... يعني پايان دنيا و زندگي مادي ـ آيا اين‌گونه است و يا طبق گفته بعض فلاسفه غربي، زندگي مادي در جهان شايد در کرات ديگر ادامه دارد و يا دوباره زمين مرتکب انفجاري ديگر و شروع تمدني ديگر مي‌شود؟
و اين بازي آفرينش تمام نشدني است ...
پاسخ:
عليکم السلام و رحمة الله
بر اساس ديدگاه‌هاي فيزيک نوين، درباره‌ي آفرينش سه فرضيه وجود دارد: 1ـ يکنواختي 2ـ نوساني 3ـ مهبانگ
بر اساس نظريات عرفاني، درباره‌ي آفرينش دو ديدگاه وجود دارد: 1ـ دوام آفرينش در جهان طبيعت 2ـ پايان دور اسماء جزئي
بر اساس روايات نيز دو ديدگاه مي‌توان ارائه کرد: 1ـ ازليت و ابديت آفرينش 2ـ حدوث و فناي آفرينش
درباره‌ي وجود حيات در ساير کرات نيز مانند اصل آفرينش نظريات مختلفي وجود دارد.
به هر حال، نظريات در اين زمينه متعدد است. البته بر اساس فلسفه يا فيزيک، زمين دوباره منفجر نمي‌شود.
همچنين، آفرينش بازي نيست و حکيمانه‌تر از آن چيزي وجود ندارد.
در پاسخ به پرسش‌هاي گذشته نکاتي که به اين پرسش ارتباط داشته باشد، آمده که مي‌توانيد مراجعه نماييد.
(پرسش 107: رجعت و انطباق و انفتاح معدل النهار و منطقه البروج)