نظر ملاصدرا و غزالي درباره‌ي اختيار و اراده انسان

پرسش (204):
سلام عليكم. نظر ملاصدرا و غزالي درباره‌ي اختيار و اراده انسان چيست؟ و چه تفاوت‌هايي با هم دارند؟
پاسخ:
ملاصدرا، يک حکيم الهي است.بنابراين، بر اساس دلايل عقلي و مکاشفات شهودي، به مقتضاي «لاجبر و لاتفويض بل امر بين‌الامرين» عقيده دارد کارهاي انسان نه بر او تحميل مي‌شود و نه به او واگذار مي‌گردد؛ نه جبر و نه تفويض، نه آن‌که بخشي جبر و بخشي تفويض.
اما غزالي اگرچه کم و بيش به عرفان شهرت يافته است، ولي به گمان بنده، وي متکلم اشعري است و عقيده‌اش در چنين مسأله‌اي هم جبر سازگار با کسب است. شرح آن را در آثار فلسفي و کلامي ببينيد.