هدف از زندگي

پرسش (289):
سلام. هدف از زندگي چيست؟ با تشکر از استاد گرامي
پاسخ:
با نام خدا
هدف از زندگي همان هدف از آفرينش است. هدف از آفرينش يا عبادت است يا معرفت يا حب به تجلي تفصيلي خلقي. هر يک از اين‌ها هدف از زندگي نيز هست.