ولايت فقيه در قرآن

پرسش (292):
آيا بحثي درباره ولي فقيه در قرآن آمده است؟
پاسخ:
نام ولي فقيه مانند بسياري از نام‌ها و عناوين در قرآن نيامده است ولي دلالت‌هاي ضمني و التزامي و اشارت‌هاي بسياري را بر اين موضوع مي‌توان يافت. علاوه بر اين‌که در روايات نکات بسياري در اين موضوع آمده است. البته در چنين مسأله‌اي توجه به روح دين بسنده است.