ضرورت مطالعه برخي كتب عرفاني و فلسفي

پرسش:
كد پرسش: 48
به نام خدا و با سلام خدمت شما استاد فرزانه و با تبريك به مناسب فرخنده ميلاد حضرت ختمي رسل و صادق آل محمد ششمين شرط لا اله الا الله.
مي‌خواستم مقصود از جمله زير كه در خصوص اهميت تعدادي از كتب فلسفي و عرفاني در فهم قرآن مي‌باشد را بدانم؟ براستي اين چه حوزه‌اي است كه چنين سخنان عظيم و سنگيني پيرامون آن گفته مي‌شود؟ با تشكر فراوان
«و لعمري من اعتزل عن الكتب العقليه و الصحف العرفانيه مما اهدتها الايادي النوريه كتمهيد القواعد و شرح القيصري علي فصوص الحكم و سرح العيون في شرح العيون و مصباح الانس و شرح محقق طوسي علي الاشارات و الاسفار و الفتوحات المكيه فقد عزل نفسه عن فهم الخطاب المحمدي و حرمها من النيل بسعادتها القصوي» (تعليقات علامه نجم الدين حسن زاده آملي بر اسفار، مقدمه جلد 2)
پاسخ:
تعالیم الهی مراتب متعددی دارد یا ظاهر و باطن‌هاي متعدد دارد. فهم هر یک از آن مراتب ابزار و زمینه‌های ویژه‌ي خود را می‌طلبد. مطالعه‌ي آثار یاد شده در فهم برخی از مراتب معارف الهی تأثیر ژرف دارد.