بنده و علم به رضايت مولا

پرسش (92):
سلام و درود بي پايان بر شما باد، آيا بنده مي تواند بداند كه مولايش به چه چيز رضايت دارد يا هميشه در اين خوف است كه نمي داند رضايت او در چيست؟
پاسخ:
آن چه مولا از بنده می‌خواهد و بدان رضایت دارد از این قرار است:
در عمل، مولا از بنده عمل به ظاهر شریعت می‌خواهد؛ در اخلاق، توکل، تسلیم و رضا می‌طلبد و در معرفت، توحید و ولایت را اراده کرده است.