تقوا از ديدگاه ابن عربی

پرسش:
در کتاب‌های ابن عربی در مورد تقوا خوانده‌ام که تقوای الهی یعنی این‌که همیشه خدا را حایل خود و امورات قرار دهید. می‌خواستم در این مورد توضیح دهید.

ادامه مطلب...