جفاي محبوب

پرسش:
با نامهربانی، بی‌اعتنایی، جور و جفای محبوب چه باید کرد؟ اگه جوابتون صبره لطفاً شرحش بديد.

ادامه مطلب...