تشخيص وهم از الهام

پرسش:
تشخيص وهم از الهام در حالت‌هاي روحي كه برايم به وجود مي‌آيد با توجه به اينكه استاد راه هم ندارم چگونه مي‌باشد؟! لطفاً توضيح كامل بفرماييد.

ادامه مطلب...