ارتباط خنده و گريه كودكان با ديدن تمثلات انسان‌ها

پرسش:
اينكه در بين عوام گفته مي شود وقتي نوزادي بي جهت در خواب و يا بيداري مي خندد و يا گريه مي كند در واقع ملكات و صفات دروني انسانها كه فرشته خو و يا شيطان صفت هستند را مي بيند و به تبع از خود عكس العمل نشان مي دهد . مي خواستم نظر جنابعالي را در اين خصوص بدانم.
ظاهرا ديدن تمثلات با صور مربوط به قوه خيال و تمثلات بدون صور مربوطه به مرتبه عقلاني انسانها مي باشد و اطفال فاقد چنين قوه اي هستند. با تشكر فراوان

ادامه مطلب...

عرضي يا ذاتي؟

پرسش:
قدیم بودن خدا. ممکن بودن شوق نفسانی. منحنی بودن باره خط. کوچکتر بودن کره زمین نسبت به خورشید آیا عرض است یا ذاتی چرا؟ متشکر

ادامه مطلب...