خدا کجاست؟

پرسش (112):
خدا کجا است، اگرخدا موجودي ذهني است، پس ساخته‌ي ذهن انسان است و اگر مستقل از ذهن و عيني است، بايد توسط حواس ما قابل ادراک باشد.

ادامه مطلب...

امكان شناخت ذات الهي

پرسش (109):
سلام عليکم. با تشکر و خسته نباشيد.
با توجه به اينکه مراتب علم متفاوت است، آخرين مرتبه‌ي علم يکي شدن با حقيقت شيء است، اگر اين‌گونه است آيا مي‌توان به شناخت ذات خدا رسيد؟ چنانچه معناي توحيد يکي بودن يا يکي شدن است؟ با تشکر

ادامه مطلب...