كمال نفس در ابتدا

پرسش (135):
با سلام و خدا قوت به حضور استاد عزيز
آيا نفس در ابتدا کاملاً ناقص است و هيچ نوع کمالي را ندارد؟ و آيا اين درست است که علم و حيات و درک و ... چيزهاي عارضي در او هستند؟

ادامه مطلب...

واجب الوجود داراي ماهيت!

پرسش (132):
چرا چيزي که داراي ماهيت است، ممکن الوجود است؟ آيا نمي‌توان يک ذو ماهيت را واجب الوجود دانست؟

ادامه مطلب...