الزامات تئوري‌پردازي در دين

پرسش (171):
به نام خدا
الزامات تئوري‌پردازي در دين چيست؟ آيا اظهار نظر درباره مسايل ديني صرفاً مخصوص روحانيت و حوزه است؟ اگر حرف حق و اظهار نظر درستي درباره دين و فهم ديني از زبان يك غير روحاني مطرح شود، غير قابل اعتناست؟ و آيا ملاك حوزوي و روحاني بودن معمم بودن است؟
به نظر مي‌رسد حرف حق، معمم بگويد يا مكلا، حرف حق است و بعضي براي آنكه برخي ديگر را بكوبند و تنها براي نتيجه‌گيري سياسي خود، اين حرفها را مطرح مي‌كنند. گيرم كه يك مكلا حرفي پرتي گفت ...
از سوي ديگر، اين هم درست است كه پرچمدار روحانيت راستين حوزه‌ي علميه است و روحانيت راستين تاكنون رهبري فكري جامعه اسلامي را به‌عهده داشته‌اند.
لطفاً مرزها را براي‌مان روشن بفرماييد.

ادامه مطلب...

توقف آفرينش

پرسش (140):
سلام عليکم
در بيان علت اينکه خدا چرا اين آفرينش را خلق کرده ـ شنيده‌ام که گفته شده ـ به جهت لطف و رحمت خداست که انسان‌هايي را آفريد و زمينه‌هاي انسان کامل شدن و الهي شدن را در او قرار داد تا بتواند مراتب عاليه انساني را طي کند ـ تا اينجاي قضيه سؤالي ندارم .
اما آيا همين علت باعث نمي‌شود جريان اين آفرينش هيچ‌گاه متوقف نشود و تا نهايتي خارج از زمان و درک زماني ما اين آفرينش ادامه يابد ـ اما ظاهراً روز رستاخيز روزي است که اين جريان خلقت متوقف مي‌شود و همه براي سؤال و جواب در محضر خدا حاضر مي‌شوند ... يعني پايان دنيا و زندگي مادي ـ آيا اين‌گونه است و يا طبق گفته بعض فلاسفه غربي، زندگي مادي در جهان شايد در کرات ديگر ادامه دارد و يا دوباره زمين مرتکب انفجاري ديگر و شروع تمدني ديگر مي‌شود؟
و اين بازي آفرينش تمام نشدني است ...

ادامه مطلب...