اويسيان

پرسش (160):
سلام استاد حسيني عزيز!
قبلاً شنيده بودم كه گروهي از عرفا از فرقه اويسيان مي‌باشند و در ديباچه ديوان حافظ خوانده بودم كه خواجه شيراز را از اويسيان بر شمرده‌اند و اويسيان كساني هستند كه همچون اويس قرني، از راه باطن مدد مي‌گيرند و سير مي‌كنند. آيا اويس قرني از راه باطن همان راهي را طي نمود كه كساني همچون سلمان و ابوذر طي كردند؟

ادامه مطلب...