تطبيق مراتب وجود انسان با عوالم وجود

پرسش (155):
با عرض سلام و خسته نباشيد.
طبق اصول عرفاني وجود داراي مراتب و نفس نيز داراي مراتبي است كه متناظر با آن است. در جايي بيان نموديد كه مرتبه نفس و قلب متناظر با عالم مثال است. آيا مي‌شود گفت كه مرتبه روح و سر متناظر با جبروت و مرتبه خفي و اخفي متناظر با واحديت است و مرتبه احديت {دني ... او ادني} خاص محمد و آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين است؟ يا نه؟ آيا با توجه به مرتبه سر كه شروع فناست و شروع تجلي ولايت بر انسان است، مي‌شود گفت كه متناظر با واحديت است؟ متشكرم

ادامه مطلب...